PLAN  PRACY ZNAKARZY NA 2008 ROKKolor szlaku Nr Szlaku Przebieg szlaku Długoœć w km Suma km
Niebieski SŒ-09/28
SŒ-10/25
Lesista Wielka - Dzikowiec - Boguszów Gorce ul. 1 Maja wiadukt
Boguszów Gorce, ul. 1 Maja wiadukt - Wałbrzych Sobięcin MPK
8,3
2,0
10,3
Zielony SŒ-10/42
SŒ-10/43
SŒ-10/44
Kłaczyna PKS - Pietrzyków PKS
Pietrzyków PKS - Dolina Czyżynki
Dolina Czyżynki - Wšwóz Ksišż, Cis Bolko
7,6
7,9
3,9
19,4
Żółty SŒ-10/61
SŒ-10/62
Chełmiec - Biały Kamień
Biały Kamień - Wałbrzych, ul. Lewartowskiego
4,5
2,4
6,9
Żółty SŒ-10/63
SŒ-10/64
Wałbrzych Główny PKP - Jedlina Zdrój
Jedlina Zdrój - Zamek Grodno
7,6
6,8
14,4
Żółty SŒ-09/69 Grzędy - Boguszów Gorce PKP 5,2 5,2
Czarny SŒ-10/82 Przełęcz Szybka - Przełęcz Kozia 2,2 2,2
Razem: 58,4 58,4